مرحوم فاطمه خیرالهیخانم فاطمه خيرالهي در خانواده اي متدين درسال 1314 درقم ديده به جهان گشود. مرحوم پدرش با امكانات مسافرتي آن زمان از قبيل اسب، شتر و استر زائران ايراني را به عتباب عاليات )نجف اشرف، كربلاي معلا و كاظمين( مي برده است و به اين شغل علاقه مند بوده و آرزو داشته كه در يكي از اين سفرهاي روحاني جان به جان آفرين تسليم نمايد و رحل اقامت در خاك مقدس كربلا افكند. كه آرزويش مستجاب گرديده و در كربلا به خاك سپرده مي شود. واقف علاقه وافري به مطالعه در زمينه روانشناسي داشته است و معتقد است كه روح ايمان و خداشناسي در علم روانشناسي نهفته است. كسي خود را نشناسد نمي تواند خدا را بشناسد و بدين لحاظ روانشناسي را سرآمد تمام علوم دانسته و فلسفه وقف دو باب منزل مسكوني واقف در راستاي كمك به اسكان دانشجويان دختر شهرستاني پذيرفته شده در رشته روانشناسي در دانشگاه تهران بوده است.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.