مرحوم محد بیگ زاده خلجانیمرحوم محمد بيك زاده خلجانی فرزند محمد ابراهيم در سال 1302 شمسي در تبريز ديده به جهان گشود. در نوجواني پدر خود را از دست مي دهد. سپس با خانوادة خود به تهران مهاجرت مي نمايد و جهت گذران زندگي وتكفل اولاد صغیر خانواده، با ارادها ي مصمم وقوي شروع به كار وتلاش مي نمايد. به لحاظ مرارت وسختي هايي كه در طول دوران جواني متحمل گرديده بود. با خداي خود عهد مي بندد كه حاصل تلاش و كوشش شصت سال خود را كه با تحمل رنج ومشقت توام بوده است جز در راه ثواب و جلب رضاي الهي صرف ننمايد. لذا تصميم مي گيرد كه ماحصل زندگي خود را كه يك باب عمارت بوده است به صورت و قف در راه صواب وخير جامعه به جريان اندازد و از اين راه توشه اي براي آخرت خود فراهم نمايد. اين تصميم را در مهرماه 1375 طبق وصیت نامه اي دستنويس كه بعداً سند شش دانگ آن هم اخذ گرديده است درراستاي اهداف آموزشي و پژوهشي به عنوان مكاني جهت ارتقاء علم و دانش، وقف دانشگاه تهران نموده است. مورد وقف، يك باب عمارت سه طبقه اهدائي در قطعه زميني به مساحت 900 متر مربع در خيابان شهيد باهنر)نياوران سابق ( مي باشد. روحش شاد، یادش گرامی و نيت خيرش مستدام باد.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.