مرحومه دکتر بانو عادله فردوس(کاظمی فرد)خانم دکتر عادله كاظمي متولد 1312 مشهد هم زمان با دكتر فردوس، به تحصيل پرداخت وی تز دكتراي خود را در زمينة فدائيان اسلام در ايران نوشت. با اين كه دانشگاه اينديانا، دانش آموخته هاي خود را استخدام نمي كرد، اما به دليل رجحان دانش دكتر فردوس؛ به استخدام دانشگاه ايندياناي جنوب شرقي در آمد و همسر وي دكترعادله كاظمي نيز به تدريس در دانشگاه لوي ويل پرداخت. اين انسان فهيم و فرهيخته و همسر گرانقدر شان خانم دكتر عادله كاظمي فرد؛ بموجب صلحنامه شماره 67971 مورخ 25 / 5/ 1392 تنظيمي در دفترخانه 96 تهران. منافع يك دستگاه آپارتمان به مساحت 70/145مترمربع به پلاك ثبتي 42440 فرعي از 2395 اصلي واقع در بخش 10 تهران را كه متعلق به همسر محترمه شان بوده است؛ همراه با طلا وجواهرات و وجوه ارزي وريالي و … تحت شرايط مندرج در صلحنامه را براي كمك به پيشبرد اهداف علمي؛ اموزشي دانشگاه و اعطاي بورس به دانشجويان رشته هاي مورد نظر؛ به دانشگاه تهران صلح نموده است تا در راستاي نيات خير خواهانه ايشان صرف گردد. نيات خيرخواهانه و خدا پسندانه آقاي دكتر سيد امیرحسين فرودس و خانم دكتر عادله كاظمي فرد كه با عشق وايمان به حمايت از دانشجويان دورة دكتري در پاره اي از رشته هاي علوم وضع گرديده است مستدام باد..مرحوم دکتر سیدحسین فردوس و همسر ایشان مرحومه دکتر عادله فردوس (کاظمی فرد) اقداماتی بشرح ذیل انجام شده است. 1- در خصوص یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران، اثاثیه و لوازم موجود در آن لیست برداری و آپارتمان نیز توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و فرم آگهی مزایده جهت تبدیل باحسن آن تکمیل تا پس از تأیید نسبت به انتشار آن اقدام گردد. 2- در مورد یک دستگاه آپارتمان واقع در جزیره کیش، تحویل و تحول اثاثیه و لوازم منزل موجود در آن در دست اقدام است، بعد از این مرحله نسبت به ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی داگستری اقدام و از طریق انتشار آگهی مزایده جهت تبدیل باحسن آن نیز اقدام خواهد شد. 3- در خصوص باز نمودن صندوق امانات آن مرحومان نزد بانک ملی مکاتبات و اقدامات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی غرب تهران و بانک ملی به عمل آمده و همچنین نمایندگان محترم از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)- اداره کل امور مالی- اداره کل حراست- اداره کل حقوقی و سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران معرفی تا ضمن هماهنگی های لازم جهت گشودن صندوق امانات مربوط اقدام و پس از فروش محتویات آن نسبت به اجرای نیات خداپسندانه مصالحین اقدام خواهد شد. 4- لازم به ذکر است این زوج خیر در سال 2931 مبلغ 052 میلیون تومان به منظور اهداء جایزه فردوس به دانشجویان نخبه و خانم دکتر فردوس نیز قبل از فوت مبلغ 00 4میلیون تومان برای ساخت خوابگاه دخترانه به دانشگاه تهران اهداء نمودند. همچنین مطابق صلح نامه تنظیمی مقرر است پس از فروش آپارتمان های مورد اشاره و اثاثیه و لوازم منزل به علاوه وجوه صندوق اعانات این مبالغ به حساب تعیین شده در بانک واریز گردد تا از محل این حساب نسبت به راه اندازی بورس دکتر فردوس اقدام شود.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.