مرحوم منصوره کاظمیبانو منصوره كاظمي فرزند ميرزا ابراهيم داراي شناسنامه شماره 59662 صادره از همدان درسال 1306 شمسي درهمدان پابه عرصه حيات گذاشته، و درتاريخ 17 / 10 / 86 در تهران بدرود حيات گفته است. اين بانوي نيكوكار اندوخته وحاصل سالها تلاش وممارست خود را كه عبارت است از 6 دانگ يك باب آپارتمان به مساحت 44 / 284 مترمربع واقع در تهران خيابان گاندي را با هدف توسعة امورفرهنگي، علمي، آموزشي و پژوهشي در رشته هاي مختلف بدون هيچ گونه چشمداشتي در طبق اخلاص نهاده و با كمال ميل و رغبت، وقف دانشگاه تهران نموده است. علاوه برآن، پس از ازدواج با مرحوم محمد شيرنيا كه ايشان هم فردي فرهنگي و به شغل شريف معلمي اشتغال داشته است، بيشتر اوقات فراغت خود را صرف امور خيريه در بين فاميل وسايرين نموده، تا جائيكه به منظور كمك به امرتعليم وتربيت جوانان همداني، سه دستگاه دبستان ابتدائي در محلات پر جمعيت آن شهر كه امكان دسترسي به مدرسه برايشان مقدور نبود بنا نهاده و تحويل آموزش وپرورش همدان داده است. از نعمت فرزند محروم بوده اند، امّا تمام فرزنداني را كه در اين سه مدرسه مشغول به تحصيل بوده اند را فرزندان خود مي دانسته و مورد تفقد قرار مي دادند. از قول يكي از منصوبين به ايشان نقل شده است كه، در مناسبت هاي مختلف و فرصتهائي كه فراهم مي شده است. به پرورشگاه ها و دارالايتام ها سرمي زده. و با هداياء مختلف فرزندان بي سرپرست را مورد لطف ومحبت قرار مي داده اند. و اظهار نموده كه << ساخت مدرسه وساير هداياي ديگر در مقابل شهادت جواناني كه در صف اوّل پيكار با دشمنان انقلاب اسلامي جان عزيزشان را ازدست داده اند و به فوز شهادت نائل گرديده اند قطره اي ناچيز مي باشد>>. روحش شاد، نيت خيرش مستدام. وثواب اين عمل خير ذخيره و پاداشي معنوي براي عالم عقبي ايشان باشد.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.