مرحوم دکتر محسن مقدممرحوم دكترمحسن مقدم درسال 1280 درتهران ديده به جهان گشود. علاقة فراوان ایشان به رشته هاي باستان شناسي و هنر سبب گرديد كه در سن نه سالگي در رشته هاي مزبور به تحصيل بهپ ردازد. درسال 1315 با بانوي فرانسوي به نام “سليما كوموچيان” در پاريس ازدواج مين مايد. درسال 1316 به ايران باز مي گردد و در منزل پدري خود واقع در خيابان شيخ هادي سكني مي گزيند. مدتي در مدرسه كمالا لملك به فراگيري نقاشي مي پردازد، سپس در وزارت صنايع و هنر مشغول به خدمت مي گردد. باشروع فعاليتش در اداره كل باستان شناسي، مدتي نيز به همراه هيأت هاي فرانسوي در شوش به كاوش هاي باستاني مي پردازد. يكي از بنيانگذاران دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ميب اشد. استاد ممتاز دانشكده بوده و سال ها سمت استادي و همچنين سمت معاونت اين دانشكده را عهده دار بوده است. درسال 1347 به افتخار بازنشستگي نائل مي شود. از آن پس به سروسامان دادن آثار ارزشمندي مي پردازد كه باكمك همسرش جمع آوري كرده بود. موقوفات نامبرده شامل: شش دانگ دو باب عمارت واقع در خيابان امام خميني متعلق به خود را كه طبق سند وقفن امه جهت استفادة دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا و مؤسسه باستان شناسي و ساير محققين در راستاي افزايش معلومات و بالا بردن دانش بشري به دانشگاه تهران وقف نموده است. روحش شاد و نيت خيرش مستدام باد.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.