مرحوم دکتر محسن مقدممرحوم دکتر محسن مقدم فرزند محمدتقی خان احتساب¬الملک به سال 1279 در تهران دیده به جهان گشود. وی تحصیلاتش را در ایران آغاز نمود و سپس برای ادامه تحصیل به سوئیس عزیمت نمود. در پی آشفته شدن اوضاع اروپا به علت جنگ جهانی اول در سال 1295 به ایران باز گشتند و ابتدا در دارالفنون و سپس در مدرسه صنایع مستظرفه از محضر استاد کمال الملک استفاده نمودند. پس از پایان یافتن جنگ ایشان برای ادامه تحصیل به اروپا بازگشتند و در سال 1315با بانوی فرانسوی به نام "سلما کویومجیان" در پاریس ازدواج نمودند و در سال 1316 به ایران بازگشتند و در منزل پدری خود واقع در خیابان شیخ هادی سکنی گزیدند. مرحوم دکتر محسن مقدم یکی از بنیانگذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند. ایشان از استادان ممتاز دانشکده بوده که سال ها سمت استادی و همچنین معاونت دانشکده را عهده دار بودند. استاد محسن مقدم در سال 1351 خانه پدری خود را به همراه آثار نفیس گردآوری شده، وقف دانشگاه تهران نمودند. از دیگر موقوفات ایشان می توان به شش دانگ یک عمارت واقع در خیابان امام خمینی، یک دستگاه عمارت در خیابان یاد شده و دو باب دکان اشاره کرد. استاد محسن مقدم در سال 1366بدرود حیات گفتند و پس از مرگ همسر ایشان در سال 1369 تولیت موزه مقدم به طور مستقیم در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.