مرحوم حسنعلی غفاریحسنعلی غفاری فرزند میرزا ابراهیم خان غفاری در سال 1267 متولد شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به برلین و وین مهاجرت کرد و بعد از اتمام تحصیلات در سال 1283 وارد وزارت امور خارجه شد و تا پایان کابینه مخبرالسلطنه در منصب کفالت این وززارتخانه باقی ماند. غفاری در سال 1354 در سن 88 سالگی در تهران درگذشت.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.