مرحوم بانو اقدس الملوک مصطفوی رجالی (بهرامی)بانو اقدس الملوك مصطفوي رجالي )بهرامي ( فرزند مرحوم محمد علي به شماره شناسنامه 8653 درخانواده اي مذهبي در تهران ديده به جهان گشود. وي از نوادگان خاندان قاجارو بانوئي مومن مقّيد ومعتقد به مقدسات اسلامي بوده است. شوهر ايشان ) سرهنگ بهرامي ( از افسران شهرباني سابق مردي خيّر، نيك انديش ومومن و مقيد به مقدسات بوده است. ايشان برادري داشته به نام منشي باشي، كه از منشيان رضاخان بوده است واز حاصل كاروتلاش خود ثروت زيادي در تهران شامل املاك و مستغلات فراوان و كارخانه اي در قزوين داشته است. منشي باشي فرزندي نداشت وبه همين دليل بعد از فوتش كلية مايملك او به سرهنگ بهرامي به ارث مي رسد. ايشان هم با اعتقادي كه داشتند بدون اينكه حتي يك ريال دخل وتصرف در ارثيه برادرداشته باشد. به محضر آيت ا… العظمي بروجردي درقم شرفياب مي شود. وشرح ماوقع زندگي برادر را توضيح مي دهد. حضرت آيت ا… العظمي بروجردي مبلغ 5.000 تومان به ايشان مي دهند كه براي ايشان فريضه حج خريداري نمايد.ودستور مي دهد كه مايملك برادرفروخته شده و از محل عوايد حاصله بيمارستاني به نام آن مرحوم ساخته ووقف عام گردد. اين كار صورت مي پذيرد و بيمارستاني در قاسم آباد واقع در جادة تهران نوساخته وبه نام بيمارستان بهرامي كه فعلاً هم موجود و مورد بهره برداري است به نام برادرش وقف مي گردد. همسر سرهنگ بهرامي وقتي كه اين از خود گذشتگي و عمل خيرخواهانه و خداپسندانه را از شوهر خويش مي بيند. سبب انگيزه اي خيربراي ايشان شده و تصمیم می گیرد حال كه ما فرزندي نداريم وحتي اگر داشته باشيم نيازي به ماترك مادر ندارند. تصميم مي گيرد كه ساختمان مسكوني خود واقع در تهران پائين تر از خيابان جمهوري اسلامي را كه حدود 987 مترمربع وسعت داشت را براي احداث وتأسيس درمانگاه، يا مؤسسات آموزشي يا دانشجوئي وابسته به دانشگاه تهران وقف نمايد. كه اين عمل خيررا در بهمن ماه 1354 رسما به انجام مي رساند. اين بانوي خيرانديش و نيكوكارحدود يكسال بعد از انجام عمل وقف درسال 1355 به هنگامي كه برروي سجاده نماز مشغول خواندن نمازوراز ونياز باذات باري تعالي بوده است جان به جان آخرين تسليم نموده وبه سراي باقي مي شتابد. روحش شاد و نيت خيرش مستدام وثمره اعمالش ذخيره اي براي روزجزاي اين بانوي نيكوكاروخيرانديش باد.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.