مرحوم استاد فتح الله عبادهنرمند گرانقدر شادروان فتح الله عباد در مهر ماه 1280 شمسي درتهران متولد شد. پدرايشان رضي ملقب به صنيع همايون از صنعتگران بنام دربار يكي از آخرين شاهان قاجار بود و در نقش زدن بر قلمدان مهارت بسزائي داشته است. مرحوم استاد فتح الله عباد بدون شك از همان ابتداي جواني تحت تأثير هنر پدر؛ شيفته هنر و نقش مي شود. چرا كه استعداد سرشارش او را به محضر درس استاد كمال الملك هدايت كرد؛ و پس از چندي يكي از شاگران برجسته مدرسه ميشوند؛ بطوريكه بين سالهاي 1300 تا 1305 درسن 20 تا 25 سالگي به سمت معلمي در مدرسه صنايع مستظرفه كمال الملك بتدريس مشغول مي شوند. مرحوم استاد عباد درسال 1305 جهت مطالعه و كسب دانش وپرورش هنري؛ عازم اروپا مي شوند وقريب 15 سال در فرانسه اقامت مي گزينند و به تحقيق وتحصيل مي پرازند، درطول اين مدت موفق به اخذ درجه دكتري در رشته زيبا شناسي وهنري مي شوند. درطول اقامت در فرانسه به مطالعه دقيق آثار نقاشان دوران مختلف اروپا همت مي گمارد. چنانچه از آثار وتابلو هاي بجا مانده از ايشان توانائي؛ تبحر وشناسائي روشها بخوبي مشهود مي باشد. استاد در اواخر سال 1315 به ايران بازگشتند وپس از اينكه مدارك تحصيلي شان مورد تأئيد شوراي دانشگاه آن زمان واقع مي گردد به عنوان دانشيار باستانشناسي در دانشگاه مشغول تدريس مي شوند. سالهاي خدمت استاد تاسال 1344 در دانشگاه ادامه مي يابد؛ ولي به جهت ضايع شدن حق وحقوق ايشان در مورد احراز مقام استادي؛ تقاضاي بازنشستگي مي نمايندكه با موافقت دانشگاه در تاريخ 5/ 8/ 1344 درسن 62 سالگي بازنشسته مي شوند. همين امر باعث انزوا وكناره گيري ايشان از جامعه شده وبقية عمر را در منزل به خلق آثار هنري مي پردازند. مرحوم استاد فتح الله عباد در طول عمر هنري خود خالق آثار و تابلوهاي بسيار نفيس وارزشمند هنري بوده اندكه كليه انها وحتي منزل مسكوني استاد توسط خواهرايشان، مرحوم بانو شريف عباد كه خود از فرهنگيان خير وصديق و زحمت كش بوده اند به دانشگاه تهران اهدا شده است. واگذاري اين آثار هنري از طرف ايشان به دانشگاه دو هدف را دنبال مي كرد: هدف اول، دانشگاه را جاي مناسبي براي حفظ و نگهداري از ارزش هاي هنري وملي مي دانستند. هدف دوّم؛ مورد استفاده و مطالعه دانشجويان و علاقه مندان هنردوست از آثار و تابلوهاي نفيس و ارزنده ايشان. اميد است
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.