نیازمندی های دانشگاه

ادارة کل بهداشت و درمان

ادارة کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران، عهده دار ارائة خدمات بهداشتي به دانشگاهیان است، به همین منظور تأمین نیازهای این واحد به ارائة خدمات بهتر به خانوادة بزرگ دانشگاه کمک می کند.

فهرستی از نیازهای با الویت این دانشکده به شرح زیر برای تأمین اعتبار لازم اعلام شده است.

  • - خرید دستگاه دیجیتال رادیولوژی دندانپزشکی به مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون ریال

پردیس علوم

دانشکدة علوم در سال 1321 در مکان فعلی پردیس مرکزی دانشگاه دایر شد. این دانشکده در حال حاضر در 5 دانشکده دانشجو می پذیرد. نیازهای با اولویت این دانشکده به شرح زیر است.

فهرستی از نیازهای با الویت این دانشکده به شرح زیر برای تأمین اعتبار لازم اعلام شده است.

  • احداث ساختمان برای گروه بیوتکنولوژی به مبلغ 300میلیارد ریال
  • نوسازی سیستم سرمایش و گرمایش پردیس به مبلغ 10 میلیارد ریال
  • نوسازی 3 سایت کامپیوتر پردیس به مبلغ 5/2میلیارد ریال
  • بازسازی موزة جانورشناسی به مبلغ 25 میلیارد ریال
  • نوسازی کامل سیستم اعلام و اطفای حریق آزمایشگاه ها با هزینه به مبلغ 3 میلیارد ریال
  • ارتقا سیستم محاسباتی پیشرفته به مبلغ 2 میلیارد ریال
  • خرید دستگاه NMR برای آزمایشگاه مرکزی به مبلغ 35میلیارد ریال
  • خرید میکروسکوپ های مدرن و دستگاه های آزمایشگاهی جدید به مبلغ 25 میلیارد ریال

©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.