loading
بنياد-min

هدف از تشکیل بنیاد، بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و واقفین، دانش‌آموختگان و دوستداران دانشگاه ‌تهران، ساماندهی آن و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران است. اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه تهران برای مشاهده در لینک زیر موجود است