loading

بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی

سال تاسیس: مرداد 1397

بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که زیرمجموعه‌ای از بنیاد حامیان دانشگاه تهران است، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ تاسیس گردیده و از آن زمان تا کنون با هدف حمایت از دانشکده، دانشجویان و در نهایت دامپزشکی به فعالیت خود ادامه داده است.
جلب مشارکت‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی افراد و شرکت‌ها و موسسات گوناگون و برنامه‌ریزی برای چگونگی تخصیص منابع موجود برای نیازهای دانشکده و دانشجویان وظیفه اصلی بنیاد حامیان دانشکده است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی تهران به آدرسhttps://vsf.ut.ac.ir/مراجعه کنید

dampezeski-min

اعضای هیئت مدیره