loading

بنیاد حامیان پردیس دانشکده‌های فنی

سال تاسیس: 1385

رییس هیئت مدیره:دکتر رضا فرجی دانا

این بنیاد با بیش از یک دهه فعالیت در دانشگاه تهران منشأ خدمات ارزشمند به دانشگاه بوده است. بنیاد حامیان پردیس دانشکده‌های فنی در اسفند 1385 ثبت شد و در شهریورماه 1386رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

fanniut-min

اعضای هیئت مدیره