loading
دانشجویان برتر بین الملل

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه بورسیه دانشجویان بین الملل دانشگاه تهران با هدف اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان برتر و برگزیده علمی با رعایت مفاد ذیل تنظیم می گردد.

نوع بورسیه

جایزه تحصیلی ماهانه به مبلغ 2میلیون ریال و به مدت 10ماه درهر سال تحصیلی

شرایط

 • دانشجویان بین الملل مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
 • دارا بودن حداقل معدل کل 17 برای همه مقاطع

معیار گزینش و انتخاب

 • معدل کل 17 برای تمامی مقاطع.
 • سهمیه پردیس / دانشکده/ رشته براساس نظر حامی
دانشجویان برتر نابینا

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه بورسیه دانشجویان نابینای دانشگاه تهران با هدف اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان برتر و برگزیده علمی با رعایت مفاد ذیل تنظیم می گردد.

نوع بورسیه

 • جایزه تحصیلی ماهانه به مبلغ 2میلیون ریال و به مدت 10ماه درهر سال تحصیلی.

تبصره: برای دریافت بورسیه در سالهای بعد لازم است که هر سال(تا پایان مقطع) دانشجویان طی بازه زمانی اعلامی، نسبت به ارائه درخواست در وبسایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران اقدام نمایند و در صورت احراز شرایط و انتخاب از سوی بنیاد، بورسیه فوق برای همان سال برقرار میشود.

شرایط

 • دانشجوی مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران (روزانه و بدون پرداخت شهریه)
 • دارا بودن حداقل معدل کل 15 و بالاترین رتبه های آزمون سراسری برای دانشجویان کارشناسی و معدل کل 16 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بورسیه مذکور برای دانشجویان نابینای مطلق قابل اجرا خواهد بود

معیارهای گزینش و انتخاب

 • معدل کل و بالاترین رتبه آزمون سراسری برای کارشناسی و معدل کل در ترم برای تحصیلات تکمیلی
 • سهمیه پردیس / دانشکده/ رشته
بورسیه دکترا

در مقطع دکترا نیز این جایزه تحصیلی در قالب کمک به تهیه تجهیزات آزمایشگاهی دانشجویان است.

دانشجویان برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه بورسیه دانشجویان برترکارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با هدف حمایت از دانشجویان برتر و برگزیده علمی با رعایت مواد ذیل تدوین شده است:

نوع بورسیه

بورس تحصیلی ماهانه به مبلغ 2 میلیون ریال و به مدت 10ماه درهر سال تحصیلی به دانشجویان برتر و برگزیده علمی با اولویت افرادی که برای کارداوطلبانه اعلام آمادگی نموده اند در مقطع کارشناسی (براساس رتبه های ممتاز آزمون سراسری در سال اول و براساس معدل در سال های تحصیلی بعد) و کارشناسی ارشد( براساس معدل کل از ترم دوم به بعد) دانشگاه تهران اعطاء می شود.

شرایط

 1. حداقل معدل برای ثبت نام دانشجویان متقاضی بورسیه در مقطع کارشناسی 17 ( میانگین معدل دو نیم سال گذشته ) و کارشناسی ارشد 18 (معدل کل از ترم دو به بعد) می باشد. متقاضیان واجد شرایط بر اساس اولویت بالاترین معدل با تأیید دانشگاه و سهمیه اختصاص یافته به هر یک از پردیس‌ها ، دانشکده‌ها، واحدها و مراکز انتخاب می‌شوند.
  تبصره 1- سهمیه دانشجویان جدید الورود کارشناسی متقاضی استفاده از بورسیه معادل 30 درصد از کل تعداد بورسیه های تقبل شده توسط خیرین در هرسال تحصیلی تعیین خواهد شد.
  تبصره 2- پذیرش دانشجویان جدید الورود بر اساس بالاترین رتبه های ثبت نام شده در هر رشته برحسب ظرفیت اختصاص داده شده به آن رشته تعیین می گردد.
  تبصره 3- سهمیه هر پردیس و دانشکده مستقل به نسبت تعداد دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد منتهی به پایان سال تحصیلی قبل تعیین می شود.
 2. اولویت بهره مند شدن از بورس با دانشجویانی می باشد که در زمان ثبت نام بورسیه برای کارداوطلبانه اعلام آمادگی نموده باشند.