loading

ثبت نام ششمین دوره بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 1400-1399 به پایان رسیده‌ است و دانشجویان برتر پذیرفته شده در سایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بورسیه تحصیلی خود را از خیرین نیک‌اندیش بورسیه دریافت خواهند کرد.