loading

خاندان فرمانفرمائیان

اهدای مجموعه کتاب در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خاندان فرمانفرماییان به عبدالحسین میرزا، شاهزاده قاجار که متولد حدود سالهای دهه چهارم 1200 است منصوب اند. وی که تحصیلات خود را در خانه و زیر نظر پدر و مادر آغاز کرده بود وارد دارالفنون شد و در رشته نظام به تحصیل پرداخت. در سال 1306لقب سالار لشکر گرفت و به فرماندهی قشون آذربایجان منصوب شد. دو سال بعد که لقب فرمانفرما را دریافت کرد، والی کرمان و بلوچستان شد. یکی دیگر از شخصیت های خاندان فرمانفرمائیان، عبدالحسین فرمانفرما، دایی دکتر محمد مصدق و از خویشاوندان سببی مظفرالدین شاه قاجار است.

نیت خیر و کمک این خیّر نیک اندیش چراغی را در دانشگاه تهران روشن کرد که هم اکنون بیش از 1500 نفر از دوستداران و اعضای خانواده دانشگاه (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه) به جمع خیرین و واقفین دانشگاه پیوسته اند.
و این راه ادامه دارد حتی با اهدای 10 هزار تومان

برای حمایت از دانشگاه تهران کلیک کنید.