loading
سید محمدعلی جمالزاده فرزند سید جمال الدین در سال ۱۲۷۰ در خانواده¬ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. پس از عزیمت به تهران در سال ۱۲۸۲ سید محمد علی برای تحصیل بهخ بیروت فرستاده شد. در این زمان جمالزاده ۱۲ سال بیشتر نداشت. ایشان در سال ۱۲۸۹ برای ادامه تحصیل به اروپا مهاجرت کردند و بعدها در سال ۱۲۹۳ دیپلم حقوق خود را از دانشگاه دیژون فرانسه دریافت کردند. جمالزاده در سال ۱۲۹۴ برای شرکت در کمیته ملیون ایران وارد برلین شد و تا سال ۱۳۱۰ در برلین ماند و در این سال ها به کار در مجله و داستان نویسی پرداخت. سپس به ژنو عزیمت کرد و در آنجا در مؤسسه بین المللی کار شغلی یافت و تا سن بازنشستگی در این سمت ماند. جمالزاده برای همیشه در ژنو ماند و به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه این شهر پرداخت و همزمان به کار داستان نویسی ادامه می داد. جمالزاده سرانجام در ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ در شهر ژنو درگذشت.

بازدیدها: 23