loading

مورد اهدا: دو دستگاه ساختمان که در اثر تجمیع حدود به صورت واحد درآمده است. مساحت عرصه 926/56 متر مربع، مساحت اعیانی 20129 متر مربع

بانو ایراندخت مفخم (صاحب جمع) فرزند اسحق خان مفخم الدوله که در تهران به دنیا آمده است آخرین وارث منحصر به فرد خانواده اسحق خان است. اسحق خان که از رجال سیاسی دوره قاجار بود دارای دو فرزند پسر به نام¬های محمود و جمشید مفخم و یک دختر به نام ایراندخت مفخم بوده است. اولاد ذکور اسحق¬خان که فرزندی هم نداشته¬اند دار فانی را وداع گفته¬اند، لذا کلیه اموال و املاک پدری به ایراندخت می¬رسد. بانو ایراندخت مفخم نیز دارایی خود را به دانشگاه تهران وقف می¬کند.

نیت خیر و کمک این خیّر نیک اندیش چراغی را در دانشگاه تهران روشن کرد که هم اکنون بیش از 1500 نفر از دوستداران و اعضای خانواده دانشگاه (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه) به جمع خیرین و واقفین دانشگاه پیوسته اند.
و این راه ادامه دارد حتی با اهدای 10 هزار تومان

برای حمایت از دانشگاه تهران کلیک کنید.