loading
بانوی خیر و نیکوکار مرحومه خانم شریف عباد به سال 1286 در تهران متولد شد. پدر ایشان ملقب به صنیع همایون از صنعتگران به نام دربار آخرین پادشاه قاجار بود که در نقش زدن بر قلمدان مهارت بسیاری داشت. مرحومه شریف عباد از فارغ التحصیلان دانشسرای عالی در رشته زبان فرانسه بود. ایشان که چهل سال در وزارت آمورش و پرورش به خدمت رسانی به فرزندان این مرز و بوم مشغول بودند، حتی بعد از بازنشستگی نیز باقی عمر خود را در راه خدمت به فرهنگ صرف نمودند. علاقه ایشان به فرهنگ و خدمات فرهنگی باعث شد تا در زمان حیاتشان حاصل دسترنج و تلاش خود و همچنین خواهرشان بانو ملوک عباد و برادرشان فتح الله خان عباد را به دانشگاه تهران اهدا نمایند.

 

بازدیدها: 36