loading
فاطمه رضازاده محلاتی معروف به فاطمه سیاح در سال ۱۲۱۸ در شهر مسکو متولد شد. فاطمه تحصیلات متوسطه و عالی خود را در مسکو گذراند و از دانشکده ادبیات مسکو در رشته ادبیات اروپایی دکترا گرفت. وی در سن ۳۲ سالگی در سال ۱۳۱۳ به ایران آمد و در سال ۱۳۱۴ در وزارت فرهنگ استخدام شد و به عنوان اولین زن ایرانی در دانشگاه تهران عهده دار کرسی ادبیات شد. سرانجام دکتر فاطمه سیاح در ۱۳ اسفندماه ۱۳۲۶ در اثر ایست قلبی در ۴۵ سالگی درگذشت.