loading

زنده یاد حسنعلی غفاری

مورداهدا: مجموعه کتاب به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ملی

حسنعلی غفاری فرزند میرزا ابراهیم خان غفاری در سال 1267 متولد شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به برلین و وین مهاجرت کرد و بعد از اتمام تحصیلات در سال 1283 وارد وزارت امور خارجه شد و تا پایان کابینه مخبر السلطنه در منصب کفالت این وزارتخانه باقی ماند. غفاری در سال 1354 در سن 88 سالگی در تهران درگذشت.
نیت خیر و کمک این خیّر نیک اندیش چراغی را در دانشگاه تهران روشن کرد که هم اکنون بیش از 1500 نفر از دوستداران و اعضای خانواده دانشگاه (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه) به جمع خیرین و واقفین دانشگاه پیوسته اند.
و این راه ادامه دارد حتی با اهدای 10 هزار تومان

برای حمایت از دانشگاه تهران کلیک کنید.