loading

زنده یاد حسن فصیحی شیرازی

تولد:…  درگذشت: 1383

شاعر

مورد اهدا: مجموعه کتاب در محل مؤسسه لغت نامه دهخدا

حسن فصیحی شیرازی فرزند حاج محمدتقی در شیراز به دنیا آمد. از تاریخ تولد ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست. وی که همچون پدر ذوق شعر داشت و دارای دیوان شعری است، که به چاپ رسیده است. حسن فصیحی شیرازی 242 جلد کتاب را به مؤسسه لغت نامه دهخدا که شامل قسمتی از کتابخانه پدرشان متخلص به شوریده شیرازی است اهدا کرده¬است. ایشان در سال 1383 در تهران دار فانی را وداع گفت.

نیت خیر و کمک این خیّر نیک اندیش چراغی را در دانشگاه تهران روشن کرد که هم اکنون بیش از 1500 نفر از دوستداران و اعضای خانواده دانشگاه (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه) به جمع خیرین و واقفین دانشگاه پیوسته اند.
و این راه ادامه دارد حتی با اهدای 10 هزار تومان

برای حمایت از دانشگاه تهران کلیک کنید.