loading
حمید سیاح فرزند میرزا محمد علی محلاتی معروف به حاجی سیاح در سال 1264 متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی را در تهران انجام داد و برای ادامه تحصیل عازم روسیه شد و حمید سیاح در سال 1312 وزیر مختار ایران در لهستان گردید و دو سال در آنجا بود. حمید سیاح اواخر عمر یادداشت های پدر خود حاج سیاح را گردآوری کرد و انتشار داد. وی سرانجام در سال 1347 و در سن 81 سالگی در پی یک سرماخوردگی مزمن درگذشت.