loading
سید حسن تقی زاده در سال ۱۲۵۷ در خانواده ای روحانی در تبریز به دنیا آمد. ایشان از ۸ سالگی تحصیل مقدمات عربی و از ۱۴ سالگی تحصیل علوم عقلی، ریاضیات، نجوم وهیئت را شروع کرد. تقی زاده از حدود سنین ۲۰ سالگی بر اثر آشنایی به نوشته های نویسندگان تجددخواه روزنامه های فارسی خارج از کشور به علوم جدید غربی، اندیشه های سیاسی اروپایی، افکار آزادی خواهانه و تجدد طلبانه متمایل شد. وی بانی مهمترین مجموعه منابع مطالعات ایرانی در کتابخانه مجلس سنا بود و از افراد مؤثر در تأسیس چاپخانه افست، نشر متن کتیبه های ایرانی، ترجمه دائره-المعارف اسلام و نشر نخستین کتاب شناسی ها و فهرست های منظم به فارسی به شمار می آید. تقی زاده که در سال های پایانی عمر توان حرکت را از دست داده بود و دچار فلج پا شده بود در بهمن ماه ۱۳۴۸ در سن ۹۲ سالگی در انزوا درگذشت. بیش از ۱۳۰۰ جلد کتاب از طرف این رجل سیاسی به دانشگاه تهران اهدا گردیده است که در کتابخانه دانشکده ادبیات نگهداری می شود.