loading
عباسعلی عمید زنجانی در سال ۱۳۱۶ در زنجان به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خود را در زنجان گذراند و پس از آن در حدود سال ۱۳۳۰ به قم مهاجرت کرد و در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت. ایشان در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشتند. آیت الله عمید زنجانی ۸ آبان ۱۳۹۰ به علت بیماری در بیمارستانی در تهران درگذشت.