loading
علی اصغر حکمت فرزند احمد علی مستوفی معظم الدوله در 26 مرداد ماه 1272 در شیراز دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شیراز برای ادامه تحصیل به تهران آمد. حکمت سالها بعد برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد و در سال 1311 موفق به اخذ درجه لیسانس حقوق از دانشگاه سوربن شد. از مهمترین اقدامات وی تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 بود که به همراه جمعی از دانش آموختگان و روشنفکران طرح آن را تنظیم و برای تصویب تسلیم مجلس کرد. سرانجام علی اصغر حکمت در سال 1359 در تهران درگذشت و در شیراز به خاک سپرده شد.