loading

دکتر محسن مقدم 

تولد:1279 درگذشت: 1366

شغل: استاد ممتاز دانشکدة هنرهای زیبا

مورد اهدا: وقف دو باب عمارت در خیابان جمهوری و اشیای داخل آن(موزه مقدم)، وقف شش دانگ سه دهانه مغازه با زیر زمین و انباری و طبقه فوقانی به دانشگاه تهران طبق وقفنامه و اجاره آن به مبل آسیا و سپس ابزار فروشی، وقف شش دانگ 6 دهانه مغازه به دانشگاه تهران طبق وقفنامه  و اجاره آن به غیر

زنده یاد دکتر محسن مقدم فرزند محمدتقی خان احتساب­الملک به سال 1279 در تهران دیده به جهان گشود. وی تحصیلاتش را در ایران آغاز و سپس برای ادامه تحصیل به سوئیس عزیمت کرد. او در پی آشفته شدن اوضاع اروپا به علت جنگ جهانی اول در سال 1295به ایران بازگشت و ابتدا در دارالفنون و سپس در مدرسه صنایع مستظرفه از محضر استاد کمال­الملک استفاده کرد. پس از پایان یافتن جنگ ایشان برای ادامه تحصیل به اروپا بازگشت و در سال 1315 با بانوی فرانسوی به نام”سلما کویومجیان” در پاریس ازدواج کرد، او در سال 1316 به ایران بازگشت و در منزل پدری خود واقع در خیابان شیخ هادی سکنی گزید. ایشان یکی از بنیانگذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و از استادان ممتاز دانشکده بود و سالها سمت استادی و همچنین معاونت دانشکده را عهده­دار بود. او در سال 1351 خانه پدری خود را به همراه آثار نفیس گردآوری شده، و تعدادی مغازه وقف دانشگاه تهران کرد. ایشان در سال 1366بدرود حیات گفت و پس از مرگ همسر ایشان در سال 1369 تولیت موزه مقدم به طور مستقیم در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت.

نیت خیر و کمک این خیّر نیک اندیش چراغی را در دانشگاه تهران روشن کرد که هم اکنون بیش از 1500 نفر از دوستداران و اعضای خانواده دانشگاه (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه) به جمع خیرین و واقفین دانشگاه پیوسته اند.

                                                                        و این راه ادامه دارد حتی با اهدای 10 هزار تومان

                                                                              برای حمایت از دانشگاه تهران کلیک کنید