loading

زنده یاد محمد بیک زاده خلجانی

  تولد: 1302  درگذشت…  

مورد اهدا: وقف یک باب ساختمان در نیاوران

تاریخ وقف: 1/7/1375

مرحوم محمد بیگ­زاده خلجانی فرزند محمد ابراهیم در سال 1302 در تبریز دیده به جهان گشود.  در نوجواني پدر خود را از دست مي دهد. سپس با خانواده خود به تهران مهاجرت مي نمايد و جهت گذران زندگي و تكفل اولاد صغیر خانواده، با اراده مصمم و قوي شروع به كار و تلاش مي نمايد.

به لحاظ مرارت و سختي هايي كه در طول دوران جواني متحمل گرديده بود، با خداي خود عهد مي بندد كه حاصل تلاش و كوشش شصت سال خود را كه با تحمل رنج ومشقت توام بوده است جز در راه ثواب و جلب رضاي الهي صرف نمايد. لذا تصميم مي گيرد كه ماحصل زندگي خود را كه يك باب عمارت بوده است به صورت وقف در راه صواب وخير جامعه به جريان اندازد و از اين راه توشه اي براي آخرت خود فراهم نمايد.

اين تصميم را در مهرماه 1375 طبق وصیت نامه اي دستنويس كه بعداً سند شش دانگ آنهم اخذ گرديده است در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي به عنوان مكاني جهت ارتقاء علم و دانش، وقف دانشگاه تهران نموده است.

 

  نیت خیر و کمک این خیّر نیک اندیش چراغی را در دانشگاه تهران روشن کرد که هم اکنون بیش از 1500 نفر از دوستداران و اعضای خانواده دانشگاه (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه) به جمع خیرین و واقفین دانشگاه پیوسته اند.

و این راه ادامه دارد حتی با اهدای 10 هزار تومان

 برای حمایت از دانشگاه تهران کیک کنید.