loading
محمد قاضی فرزند میرزا عبداخالق قاضی، امام جمعه وقت مهاباد، در 12 مرداد 1292 در کردستان به دنیا آمد. محمد قاضی مترجم نام آشنا و پرکار ایرانی است. ایشان در سال 1315 از دارالفنون در رشته ادبی فارغ التحصیل شد. محمد قاضی در سال 1318 دوره کارشناسی حقوق قضایی را در دانشگاه تهران به پایان رسانید. وی در سال 1320 به استخدام وزارت دارایی درآمد و در سال 1355 از خدمت دولتی بازنشسته شد و پس از آن به فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت. حاصل کار ترجمه متون ایشان نزدیک به 70 عنوان کتاب به زبان فارسی است. محمد قاضی در پایان سال های عمر با ناراحتی هنجره دست به گریبان بود و سرانجام در 24 دی ماه سال 1376 در شهر تهران در گذشت و در مقبره الشعرای شهر مهاباد به خاک سپرده شد.