loading
همایون صنعتی زاده فرزند عبدالحسین به سال ۱۳۰۴ در تهران به دنیا آمد. نام صنعتی زاده با راه اندازی چندین مؤسسه فرهنگی و اقتصادی بزرگ در ایران گره خورده است که عبارتند از: انتشارات فرانکلین، شرکت سهامی افست، چاپخانه ۲۵ شهریور، سازمان کتاب های جیبی، کاغذسازی پارس، کشت مروارید کیش و گلاب زهرا. همایون صنعتی زاده پس از عمری تلاش و سخت کوشی در عشق به ایران و فرهنگ آن در روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۸۸ پس از یک دوره بیماری در کرمان درگذشت.