loading

نیازمندی‌های پردیس علوم دانشگاه تهران

دانشکده علوم در سال 1321 در مکان فعلی پردیس مرکزی دانشگاه دایر شد. این دانشکده در حال حاضر در 5 دانشکده دانشجو می پذیرد. نیازهای با اولویت این دانشکده به شرح زیر است.

  1. احداث ساختمان برای گروه بیوتکنولوژی به مبلغ 300میلیارد ریال
  2. نوسازی سیستم سرمایش و گرمایش پردیس به مبلغ 10 میلیارد ریال
  3. نوسازی 3 سایت کامپیوتر پردیس به مبلغ 5/2میلیارد ریال
  4. بازسازی موزه جانورشناسی به مبلغ 25 میلیارد ریال
  5. نوسازی کامل سیستم اعلام و اطفای حریق آزمایشگاه ها با هزینه به مبلغ 3 میلیارد ریال
  6. ارتقا سیستم محاسباتی پیشرفته به مبلغ 2 میلیارد ریال
  7. خرید دستگاه NMR برای آزمایشگاه مرکزی به مبلغ 35میلیارد ریال
  8. خرید میکروسکوپ های مدرن و دستگاه های آزمایشگاهی جدید به مبلغ 25 میلیارد ریال