loading

نیازمندی‌های اضطراری دانشجویان دانشگاه تهران

برآورد مبلغ و سرفصل نيازهاي اضطراري پيش بيني شده دانشجویان دانشگاه تهران در طول یک سال تحصیلی، که سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران برآورد کرده است به شکل زیر است. خیرین نیک اندیش می توانند به صورت اهدای بخشی از مبلغ یا اعلام حمایت تعداد دانشجوی مورد نظر در حمایت از جوانان آینده ساز کشور عزیزمان مشارکت کنند. برای اعلام حمایت می توانید از طریق زیر با بنیاد حامیان دانشگاه تهران در ارتباط باشید ۰۹۱۰۴۶۷۷۱۹۴

هـر حمایتـی از طرف شما خیّر نیک اندیش، فـارغ از نـوع و مقـدار آن، الهـام بخـش آغـاز فصلـی جدیـد در آفرینـش آینـده روشـن بـرای جوانـان کشـور عزیزمـان خواهـد بـود.

۱- بورسیه تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات اقتصادی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان- برای ۲۵۰ نفر- مجموعا ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲- کمک هزینه ژتون غذای دانشجویی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵۰۰,۰۰۰ تومان- برای ۱۵۰ نفر- مجموعا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳- کمک هزینه مسائل پزشکی و درمانی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان- برای ۷۰ نفر- مجموعا ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴- کمک هزینه تجهیزات آموزشی و وکمک آموزشی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان- برای ۱۰۰ نفر- مجموعا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵- کمک هزینه تهیه جهیزیه- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان- برای ۱۰ نفر- مجموعا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶- کمک هزینه ودیعه مسکن- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان- برای ۱۰ نفر- مجموعا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان