loading

اندوخته و صندوق نیکوکاری

حمیدرضا رنجبر: بنیاد حامیان با پوشش فعالیت‌های خیری فرهنگ انجام کار خیر را گسترش می‌دهد

خبرنگار بنیاد حامیان در گفتگو با حمیدرضا رنجبر همیار کارمند صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بنیاد حامیان، از پیشنهاد ایشان به خیرین و توصیه به دانشجویان خوابگاهی روایت می کند. ... بیشتر بخوانید

زهرا رشید‌علی‌پور: کار خیر نوعی امتحان الهی است

روابط‌عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران در راستای بهره‌مندی از آراء و نظرات خانواده بزرگ حامی دانشگاه تهران با همیاران کارمند صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بنیاد حامیان همراه است. ... بیشتر بخوانید

منصورالسادات هاشمی:برای رسیدن به بلندای بخشندگی، باید از آز وجود خویش بگذری.

روابط‌عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران در راستای بهره‌مندی از آراء و نظرات خانواده بزرگ حامی دانشگاه تهران با همیاران کارمند صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بنیاد حامیان همراه است. به همین منظور خبرنگار بنیاد حامیان در گفتگو با خانم منصورالسادات هاشمی همیار کارمند صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران، نظر او را راجع‌به نقش خیرین در توسعه علم و دانش و آینده بنیاد حامیان پرسیده است. ... بیشتر بخوانید

شیرین دیانتی: همان به كه نيكي بود يادگار

دکتر شیرین دیانتی دیلمی از خیرین حساب اندوخته نیکوکاری دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه آموزشی باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران است. ایشان از خیّرین نیک‌اندیش دانشگاه تهران هستند که از بهمن ماه سال 1399 به جمع حامیان گرامی دانشگاه پیوسته اند و ماهانه به دانشگاه کمک می‌کنند. ... بیشتر بخوانید

اهدای 100 میلیون تومان به صندوق نیکوکاری توسط خانم دکتر پریچهر احمدیان طهرانی

به گزارش بنیاد حامیان دانشگاه تهران، خانم دکتر پریچهر احمدیان طهرانی استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه مبلغ یک‌صد میلیون تومان به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران به‌عنوان کمک به ایجاد «جایزه تحصیلی خانم دکتر پریچهر احمدیان و آقای دکتر محمدجواد مراد اسحاقی» اهدا کرد. ... بیشتر بخوانید