loading

فراخوان ها

فراخوان همکاری از بین دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاه تهران در روابط عمومی و توسعه مشارکت بنیاد حامیان دانشگاه تهران

روابط‌عمومی و توسعه مشارکت های مردمی بنیاد حامیان دانشگاه تهران در فراخوانی از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه تهران در ردیف‌های شغلی زیر دعوت به همکاری به صورت حق‌الزحمه‌ دانشجویی یا کارآموز می‌نماید: ... بیشتر بخوانید