هیات مدیره

لیست اطلاعات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر علی اسلامی بیدگلی خزانه دار و عضو هیات مدیره
دکتر آزاده جلالیانس عضو هیات مدیره
دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی زاده عضو هیات مدیره
دکتر سیدجواد ساداتی نژاد مدیرعامل و عضو هیات مدیره
مهندس کاظم قلم چی نایب رییس هیات مدیره
دکتر محمود کمره ای رئیس هیات مدیره
دکتر عباس مصلی نژاد عضو هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی
1 دکتر محمود کمره ای
2 دکتر عباس مصلی نژاد
3 مهندس کاظم قلم چی
4 دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
5 دکتر شادی جمیلی
6 خانم آزاده جلالیانس
7 دکتر محمدرضا صادقی مقدم
8 آقای علی روحی
9 مهندس ابراهیم جمیلی