اعضای هیات امنای بنیاد

لیست اطلاعات اعضای هیات امناء و بازرسین

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمدحسین امید عضو هیات امناء
دکتر سیدجواد ساداتی نژاد دبیر هیات امناء
utدکتر آزاده جلالیانس عضو هیات امناء
دکتر محمدرضا حافظی عضو هیات امناء
دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی زاده عضو هیات امناء
مهندس اکبر رادافشار عضو هیات امناء
دکتر رضا فرجی دانا عضو هیات امناء
دکتر مهدی فضلی عضو هیات امناء
مهندس کاظم قلم چی عضو هیات امناء
دکتر محمود کمره ای عضو هیات امناء
دکتر عباس مصلی نژاد نایب رئیس هیات امناء
مهندس سیدعباس موسوی ره پیما عضو هیات امناء
دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس هیات امناء
دکتر علی ابراهیمی کردلر بازرس
دکتر ساسان مهرانی بازرس
ردیف نام و نام خانوادگی توضیحات
1 دکتر محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران
2 دکتر عباس مصلی نژاد عضو ثابت
3 مهندس کاظم قلم چی عضو ثابت
4 دکتر مهدی فضلی عضو ثابت
5 مهندس سیدعباس موسوی ره پیما عضو ثابت
6 دکتر محمود کمره ای عضو ثابت
7 دکتر محمدرضا صادقی مقدم رییس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
8 آقای علی روحی انتخابی
9 مهندس ابراهیم جمیلی انتخابی
10 آقای حمیدرضا شاه حسینی انتخابی
11 دکتر سیدجواد ساداتی نژاد انتخابی
12 مهندس محمدرضا انصاری انتخابی
13 دکتر رضا فرجی دانا انتخابی
14 دکتر محمدحسین امید انتخابی
15 دکتر شادی جمیلی انتخابی
16 آقای محمدحسن خداوردی انتخابی
17 آقای جعفر شریعتی انتخابی
18 مهندس محمد عطاردیان جانشین
19 خانم آزاده جلالیانس جانشین
بازرسان
دکتر علی ابراهیمی کردلر
دکتر ساسان مهرانی