سوالات متداول

سوالات متداول

بنیاد حامیان دانشگاه تهران چه فعالیت هایی انجام می دهد؟

شرایط بورسیه بنیاد چیست؟

چگونه می توانیم با بنیاد همیاری داوطلبانه داشته باشیم؟

چگونه می توان در پروژه های بنیاد همکاری داشت؟

میخواهم به بنیاد حامیان دانشگاه تهران کمک کنم چه روش هایی برای کمک به دانشگاه تهران وجود دارد؟

با توجه به علاقه زیاد من به هدف بنیاد و کمک به دانشجویان آیا امکان همیاری من با بنیاد وجود دارد؟

سالهاست علاقه مند به کمک به دانشگاه هستم چگونه می توانم به دانشگاه تهران کمک کنم ؟

چطور می توانم در کانون نیکا عضو شوم؟ با توجه به اینکه در حال حاضر دانشجو نیستم ولی تمایل به عضویت در این کانون را دارم

دانشجوی بورسیه هستم چگونه می توانم با بنیاد حامیان در ارتباط باشم و در حد توان خود به بنیاد کمک کنم ؟