حمیدرضا شاه حسینی

حمیدرضا شاه حسینی

این خیّر نیک‌اندیش عضو جامعه خیّرین حامی معلولین کشور و از اعضای هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور و خزانه‌دار آن است. شهرت بیشتر این خیّر در احداث مدارس قرآنی و مراکز فرهنگی و آموزشی و تاکیدش به هدایت نسل نوجوان و جوان با استفاده از آموزه‌هایی دینی است. حمیدرضا شاه‌حسینی اگرچه در کلیه امور خیر دست دارد، اما او را باید از جمله خیّرین فرهنگی بدانیم. حضور و اهتمام او به مساله فرهنگ و خیر به صورت توأمان، او را به خیّری منحصر به فرد تبدیل کرده است. او چند شیرخوارگاه در سطح کشور ساخته و در حال ساخت دارد و فعالیت، پشتکار و پیگیری‌های او برای احداث ساختمان جدید شیرخوارگاه شبیر همواره مورد تحسین تمامی خیّرین کشور بوده است. از دیگر فعالیت‌هایی این خیّر بزرگوار باید به پروژه «مجموعه کتابهای داستانی بر پایه مفاهیم دینی» اشاره کرد. این مجموعه داستان‌ها توسط تیمی حرفه‌ای متشکل از محققان علوم دینی، جامعه‌شناسان، طراحان داستانی، طراحان گرافیک و نویسندگان به نام کشور در حال انجام است و از ابتدای سال آینده این کتاب‌ها به تدریج در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.