کاظم قلم چی

کاظم قلم چی

او در سال ۱۳۳۴ در یکی از محلات جنوب تهران زاده شد. کاظم قلم‌چی در سال ۱۳۵۲ در رشته مهندسی معدن در دانشگاه تهران پذیرفته می‌شود. در سال ۱۳۷۰ کانون فرهنگی آموزش را تاسیس کرده و در سال ۱۳۷۲ ایده برگزاری آزمون‌های منظم را عملی کرد. او بعد ها کانون فرهنگی آموزش را به وقف عام تبدیل و درآمد های آن در راه خیریه صرف میکند. هم اکنون ایشان عضو هیئت امناء و هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران نیز هستند.