مرحوم علی اصغر حکمت

مرحوم علی اصغر حکمت

علی اصغر حکمت فرزند احمد علی مستوفی معظم الدوله در 26 مرداد ماه 1272 در شیراز دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شیراز برای ادامه تحصیل به تهران آمد. حکمت سالها بعد برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد و در سال 1311 موفق به اخذ درجه لیسانس حقوق از دانشگاه سوربن شد. از مهمترین اقدامات وی تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 بود که به همراه جمعی از دانش آموختگان و روشنفکران طرح آن را تنظیم و برای تصویب تسلیم مجلس کرد. سرانجام علی اصغر حکمت در سال 1359 در تهران درگذشت و در شیراز به خاک سپرده شد.