مرحوم ابولحسن فروغی

مرحوم ابولحسن فروغی

ابوالحسن فروغی فرزند محمد حسین به سال ۱۲۶۳ در تهران متولد شد. پدر وی که به ذکاءالملک شهرت داشت از رجال دانشمند عصر قاجار بود و مؤسس اولین روزنامه غیر دولتی ایران نامیده می شود. ایشان تحصیلات مقدماتی خود را در دارالفنون گذراندند و به علت علاقه به مباحث فلسفی به منظور توسعه دانش فلسفی خود عازم کشور فرانسه شد. فروغی را از مؤسسان مدرسه عالی دارالمعلمین دانسته اند. ده جلد نسخه خطی از کتاب های متعلق به ایشان به وسیله دکتر وصال از بازماندگان ایشان در دی ماه ۱۳۷۳ به دانشگاه تهران اهدا گردید. استاد ابوالحسن فروغی پس ازسال ها فعالیت فرهنگی در سال ۱۳۳۸ دار فانی را وداع گفت.