مرحوم حسینعلی محفوظ

مرحوم حسینعلی محفوظ

حسینعلی محفوظ در سال ۱۳۰۵ در شهر کاظمین دیده به جهان گشود و در مدارس کاظمین و بغداد به تحصیل پرداخت. وی در سال ۱۳۳۴ به درجه دکتری از دانشگاه تهران دست یافت و از سال ۱۳۳۵ به عنوان استاد در دانشگاه بغداد کارش را آغاز کرد. پس از آن از سال ۱۳۴۰ به مدت دو سال زبان و ادبیات عرب را در دانشکده شرقی دانشگاه پطرزبورگ تدریس می کرد. از فعالیت های مهم ایشان تلاش او برای تقریب مذاهب اسلامی است. دکتر محفوظ در سال ۱۳۸۸ دیده از جهان فروبست.