بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، بنیادي غیرتجاری و غیرسیاسی است که با هدف انجام امور آموزشی و فرهنگی عام‌المنفعه، در سال ١٣٧٥ تأسیس شده است. بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد مطابق اساسنامه خود، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی کمک و اعانه نمی‌پذیرد و کلیه هزینه‌های بنیاد، توسط مؤسسان تأمین می‌شود. بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد، مدارس و متجمع‌های بسیار پیشرفته، بزرگ و مجهز را در نقاط مختلف احداث و به نظام آموزشی کشور اهدا کرده است.