سید عباس موسوی ره پیما

سید عباس موسوی ره پیما

درمكتب متعالي اسلام نيكي ونيكوكاري، تعاون و نوعدوستی و محبت كه زيباترين جلوه هاي حيات است در پيشگاه خداوند متعال منزلتي و الا و جايگاهي منّزه دارد و انسان هاي شريف و پاك سرشت با انجام اعمال نيك نام خود را بر صحيفه تاريخ ماندگارمي نمايند. گوهر جاويد يافت هركه نكونام زيست كز عقبش ذكر خيرزنده كند نام را يكي از راه هایي كه مي تواند به آرمان واهداف و نيّات انسان هاي خيّرلباس تحقق بپوشاند و در عرصه حيات آدمي فروع سرمدي ايجاد نمايد وقف است وقف عاليترين تجلي عشق و ايثار و سرمايه سعادت ابدي است. دامنه شمول وقف درزمينه هاي فرهنگي، تربيتي، آموزشي، اجتماعي و اقتصادي بسيار گسترده و وسيع است. در روزگاران نه چندان دور نهاد وقف در زمينه هایي همچون ايجاد مدرسه ومكتب، بيمارستان هاي خيريه، حفر قنوات، ايجاد آب انبارها، بازار و دكاكين حضور فعال و توانمند داشته است. امروز نياز هاي عمومي جامعه و مصالح آموزش عالي كشور ايجاب مين مايد كه بر مقوله وقف نگاه ناب و زيباتري نگريسته شود و با شيوه ها و راهكارهاي مناسب از تمام توان و استعدادهاي بالقوه اي كه در اين نهاد مبارك نهفته است استفاده نمود و اهداف و نيّات واقفين و خيرين را از محدوده ايجاد آب انبارها، كاروانسراها، حفر قنوات و… كه در عصرخود بسيار با ارزش و حائز اهميت بوده است عبور داد و به بلنداي اعتلاء علمي، آموزش عالي كشور، تأسيس دانشگاه ها، ايجاد خوابگاه ها، پرورش انديشه ها و شكوفائي نبوع، توليد فكرو انديشه ارتقاء بخشيد. آقاي سيد عباس موسوي رهپيما واقف دانشكده فني فومن باين مهم توجه عالمانه داشته و با اذعان به اينكه پيشرفت فرهنگي جوامع بشري ونيل به اهداف علمي، زمينه ساز توسعه اقتصادي واجتماعي است. دراين مهم اهتمام مجدانه نموده و با اعتقاد به اينكه تلاش در گسترش و توسعه مباني علمي به مسابه جهاد در راه خداست، با عزمي راسخ وهمتي والا در اين راه گام نهادند وبا آشنائي به مصاديق ارزشمند وقف در عصر حاضر، يعني گسترش علم و دانش، بخشي مهمي از اموال خود را كه ثمره تلاشهاي صادقانه او در طول چند دهه فعاليت شبانه روزي است وقف اشاعه علم و دانش و تأسيس دانشكده فني فومن در زادگاه خود نمود و آثاري ماندگار از خود وفرزندان برومند خود برجاي نهاد. آثاري كه شالوده آن برپايه هاي عشق وايثار و محبت نهاده شده وگذشت زمان و حوادث دوران و هيبت آب و آتش وباران بربنيان مستحكم آن خللي ايجاد نخواهد كرد.خلل پذير بود هر بنا كه ميب يني مگر بناي محبت كه خالي از خلل است اينك مختصري از زندگينامه آقاي مهندس سيد عباس موسوي رهپيما واقف دانشكده فني فومن و بنيانگذار گروه صنعتي فومن شيمي را بطور اختصار بيان مين مايد. آب دريا را اگر نتوان كشيد هم بقدر تشنگي بايد چشيد آقاي مهندس سيد عباس موسوي ره پيما در سال ۱۳۱۷ از يك خانواده متدين و مذهبي و از سُلاله پاك سادات موسوي پا به عرصه حيات گذاشت. پدرش شادروان سيد محمد موسوي از تّجار معروف در رشته نساجي و از اجّله سادات منطقه فومن ومورد احترام اهالي اين شهرستان بود. اين انسان خير و پاك نهاد درسال ۱۳۳۱ سيكل دوّم دبيرستان پسرانه را در شهر فومن تأسيس نمود. پدربزرگ اين شخص با فضليت بنام آقاي حاج جليل موسوي از سادات جليل آنقدر فومنات درعهد قاجاريه وداراي كرامات بود كه مزارش در بالا محله فومن مورد تكريم اهالي فومن است. آقاي مهندس سيد عباس موسوي رهپيما يگانه فرزند ذكور از اين خاندان اصيل وشريف است. كه گوهر وجودش در فضاي متّرنم از مهر، عاطفه، محبت وايمان پرورش يافت وبمصداق اينكه پايگاه انسان در كائنات بالاترين پايگاه است بدرجه فخامت وكرامت نائل شد. وي قسمتي از تحصيلات خود را در زادگاه خویش فومن گذراند و آنگاه براي ادامه تحصيل رهسپار تهران گرديد و با تلاش و پشتكار وارد دانشگاه تهران گرديد و در رشته مهندسي شيمي فارغ التحصيل شد. مشاراليه مدتي در دانشكده فني دانشگاه تهران تدريس نمود و همزمان با تدريس در اين نهاد علمي نظر به استعداد و خلاقيتي كه داشت دست به كارهاي جالب و كم نظيري زد كه از نمونه هاي بارز آن، توليد گريس در تهران را راه اندازي نمود واز آنجائيكه علاقه خاصي به گيلان داشت چندين واحد توليدي را در شهر صنعتي رشت راه اندازي کرد و در سال ۱۳۵۵ شركت فومن شيمي در اين استان بنيان نهاد. اين مرد خيّر و اين عنصر نستوه و پر تلاش با مديريت مدبرانه خود گروه گسترده فومن شيمي را با كار نجات متعدد ومحصولات متنوع ساماندهي نمود.تا جائيكه گروه درسال ۱۳۸۴ بعنوان واحد نمونه سال کارخانجات انتخاب گرديد و خود نيز بعنوان سرمايه گذار نمونه، متعهد و متخصص معرفي و دهها لوح تقدير دريافت نمود. ايشان درسالروز تولد خواجه نصير الدين طوسي ) اسفند ماه ۱۳۸۵ ( بعنوان مهندس برجسته در رشته مهندسي شيمي انتخاب ومعرفي گرديد. از كارهاي مهم، شايسته و شايان توجه آقاي مهندس موسوي تأسيس دانشكده فني و وقف آن به دانشكده فني دانشگاه تهران است. اين عنصر نيك نهاد نظر به علائق علمي و اعتقادي كه به توسعه علوم و فنون و ملازمت آن با توسعه آباداني و بهبود اقتصادي كشور داشت در سال ۱۳۸۴ بموجب وقفنامه عادي مورخ ۲۸ / ۸/ ۸۴ حدود ۵/ ۶ هكتار ازاملاك واراضي خود به پلاكهاي ثبتي و و و و را كه در زيباترين منطقه شهرستان فومن و سر راه توريستی فومن به ماسوله قراردارد را وقف دانشكده فني دانشگاه تهران نمود و آنگاه با هزينه خود اعياني هاي دانشكده اعم از كلاس ها، آزمايشگاه ها، بخش هاي اداراي، تأسيساتي، اطاق هاي اساتيد و غيره را جمعاً به مساحت حدود ۱۲ هزار متر مربع در عرصه مذكور با بهترين مصالح و زيباترين اسلوب معماري بنا نمود بگونه اي كه مجموعه بناها وفضاهاي پيراموني آن هارموني موزون ودل گرمي را به نمایش گذاشته است. وقفنامه عادي فوق در تاريخ ۶/ ۶/ ۸۶ مقارن با نيمه شعبان ۱۳۴۸ که ميلاد منجي عالم بشريت )عج( بود در دفترخانه اسناد رسمي ۱۲۰ فومن و با حضور برخي از مسئولين شهرستان و نمايندگان اعزامي دانشگاه تهران ) اداره كل امورحقوقي ( تحت شماره ۹۹۵۰ مورخ ۶/ ۶/ ۸۶ به ثبت رسيد. اين وقف گرانقدر در سند وقفنامه فرزندان برومند خود آقايان: مهندس سپند موسوي رهپيما ومهندس سپهر موسوي رهپيما را بعنوان اعضاء منسوب شوراي توليت معرفي نمود. دانشكده فني فومن در تاريخ ۱۵ / ۵/ ۸۸ با حضور جناب آقاي دكتر رهبر رئيس دانشگاه تهران، معاونين گرانقدرشان، حدود يكهزار دانشجو در رشته هاس مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، مهندسي نفت، مهندسي بيوتكنولوژی، محيط زيست و همچنين مديريت صنعتي وبازرگاني رسماً افتتاح و آماده بهره برداري گرديد. آقاي مهندس موسوي رهپيما درتكميل و تتميم اقدامات سخاوتمندانه خود، در بخشي از اراضي پيراموني دانشكده، اقدام به احداث خوابگاه براي اساتيد و دانشجويان نموده و در اين راه انساني ۵۰ % از سود حاصل از يك كارخانه را به عنوان پشتوانه احداث امكانات رفاهی دانشكده قرارداده است. عمر با بركت شان مستدام، نامشان در صحيفه تاريخ ماندگار و راهشان پررهروباد. نام نيكي گر بماند زآدمي به كز وماندسراي زرنگار