بنیاد حامیان دانشگاه تهران در فروردین ۱۳۹۹

گزارش عملکرد

نیازمندی های دانشگاه

بورسیه دانشجویان

اشتغال دانشجویی

آخرین اخبار

با خیرین اندوخته و صندوق نیکوکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران (تیر 1399)

با خیرین اندوخته و صندوق نیکوکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران (تیر ۱۳۹۹)

تاریخ:1399/04/03

ادامه

تقدیر هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه از آقای رضا لطفی زاده

اعضای هئیت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران از آقای رضا لطفی زاده به پاس کوشش های ایشان در راه اندازی شبکه حامیان دانشکده زیست شناسی تقدیر کردند.

تاریخ:1399/04/03

ادامه

انتخاب همیار اندوخته بنیاد حامیان به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 99

دکتر سید محمد ابراهیم زاده موسوی، عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و همیار اندوخته بنیاد حامیان، به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۹۹ انتخاب شد.

تاریخ:1399/04/02

ادامه

لینک های مفید

خیرین و واقفین