آرشیو اخبار

۲۶ بهمن ماه سال روز وقف خیر جاودان دانشگاه؛ بانو اقدس الملوک مصطفوی رجالی بهرامی است. ایشان در بهمن ماه ۱۳۵۴ عمارت خود را در خیابان جمهوری وقف دانشگاه تهران کرد.

خیرین

خیر نیک اندیش دانشگاه تهران مهندس محمدرضا انصاری، برای برگزاری گردهمایی دانش آموختگان دانشکده فنی در سال جاری، مبلغ ۸۰ میلیون تومان اهداء کرد.

خیرین

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، با پرداخت  ۵۰ میلیون تومان حامی برگزاری دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران شد.

خیرین

۲۱ بهمن ماه سال روز درگذشت خیر جاودان دانشگاه بانو عطیه کسروی است. این خیر نیک اندیش منزل مسکونی خود را برای اهداف علمی آموزشی و پژوهشی وقف دانشگاه تهران کرد.

خیرین

در ۲۱بهمن ماه ۱۳۹۳ خوابگاه خیرساز دخترانه سارا افتتاح شد.

خیرین

دکتر سید مصطفی محقق داماد بیش از ۲۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد.

خیرین

هیأت امنای آثار جمالزاده مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان برای خرید کتاب و اسکنر به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد.

خیرین

انجمن حفاری شرکت های نفت و گاز مبلغ ۵ میلیون تومان برای برگزاری همایش حقوق و انرژی کمک کرد.

خیرین

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد مبلغ ۱۰میلیون تومان برای برگزاری همایش حقوق انرژی اهدا کرد.

خیرین

شرکت پایاب کوثر مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای برگزاری جشنواره اینوماین موسسه ایمیدرو اهدا کرد.

خیرین

هفتمین خیر بین المللی دانشگاه تهران دکتر مصطفی تفضلی یزدی سه تن از دانشجویان متقاضی دانشگاه تهران را بورسیه کردند.

خیرین

آقای رضاقلی سالور فرزند خیر جاودان منوچهر سالور قاجار ملقب به پدر صنعت سیمان ایران، تعداد 1270 جلد کتاب های ارزشمند ایشان را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد.

خیرین