loading

Slide

آخرین اخبار

اخبار خیرین

_

برنامه های حوزه وقف و نیکوکاری علمی در شبکه تلویزیونی دانشگاه تهران تولید می شود

1400-10-17
در دیدار دکتر سید مهدی شریفی، مشاور رسانه ای دانشگاه تهران از بنیاد حامیان دانشگاه تهران بر لزوم همکاری رسانه تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در تهیه تولیدات تصویری در حوزه ...

حمایت از دانشجویان متقاضی دانشگاه تهران توسط خانواده محترم بیاد در دوره هفتم بورسیه

1400-10-08
در آغاز هفتمین دوره بورسیه دانشگاه تهران، خانواده محترم بیاد تعداد 10 دانشجوی متقاضی دانشگاه تهران را بورسیه کردند.

اخبار بنیاد

_

دستاوردهای دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران

یاریگران ویژه دانــشگاه تهران

بنیاد فرهنگی شاه حسینی

گروه صنعتی فومن شیمی

بنیاد نیکوکاری جمیلی

بنیاد نیکوکاری جمیلی

گروه صنعتی کیسون

گروه صنعتی گلرنگ

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

کمیته‌ها

خیرین و واقفین جاودان دانشگاه تهران