loading

hamiyanut

29 آبان سالروز وقف خیر جاودان دانشگاه هدایت الله شنتیایی

۲۹ آبان ماه مصادف است با سالروز وقف ۱۸ قطعه زمین در هشتگرد کرج به مساحت ۳۰ هزار متر مربع، که خیر جاودان دانشگاه تهران حاج هدایت الله شنتیایی آن را در سال ۱۳۸۹ وقف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرد. ... بیشتر بخوانید